‘Lets talk contemporary?’

Aquest proper dissabte 13 d’Octubre, coincidint amb la Fira de Bandolers d’Alcover, celebrarem al Convent de les Arts, la 2a sessió del cicle PARLEM CONTEMPORANI? d’enguany.

 

Obrim el Camp.image002

 

Aquesta sessió l’obrirem amb IIAIO, de Lesley Yendell, una performance motivada per l’aire, les  seves associacions físiques, espirituals y simbòliques. Una acció de l’artista anglesa, que ha fet del paisatge domesticat del camp i dels objectes domèstics quotidians la seva matèria prima.

La col·lecció BEEP d’art electrònic segueix col·laborant amb nosaltres; per cortesia de l’Eugenio Ampudia, podrem veure Prado GP,  una vertiginosa cursa de motos que travessa el museu madrileny i vincula la seva velocitat amb la que habitualment es visiten aquestes venerables institucions.

Més del nostre ritme seran les instal·lacions. Al claustre, el col·lectiu vallenc l’Aparador, amb SILENCI, vol fer una elegia al moment present, on molt sovint la puresa de l’escriptura perd protagonisme i passa a tenir una funció merament comunicativa,

mentre que a les sales, en Thomas Keis -artista multidisciplinar provinent del disseny de mobiliari-  presenta les DOMUS de JANAS, una instal·lació que vol fer visible, en forma esterilitzada, el que normalment queda amagat dins de les roques: la seva estructura geomètrica i volumètrica.

Un concepte entre rituals, misteri i espai, que infongui lleugeresa, volums i formes mínimes plasmades en tres dimensions.

 

En aquesta sessió, es podran veure també un parell de peces de la sessió anterior. Començarem puntualment a 2/4 de 12,  i tancarem com sempre amb un vermut de contemporanis diàlegs al claustre.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

passARTdis

Exhibition to celebrate 50th anniverary of the Faculty of Philosophy and Letters, UAB Barcelona.

El 25 de setembre, la Facultat de Filosofia i Lletres inaugurarà una exposició que recull les obres realitzades per nou dones artistes. Aquest acte s’emmarca dins dels actes de commemoració del cinquantè aniversari del centre. La mostra es podrà visitar fins al 9 de novembre.

21/09/2018

Dins dels actes de commemoració del seu cinquantè aniversari, la Facultat de Filosofia i Lletres inaugurarà, el 25 de setembre, la mostra “passARTdís. 50 anys d’art a Lletres”. Nou dones artistes exposaran les seves obres als passadissos i vestíbuls de la Facultat i a la sala de revistes de la Biblioteca d’Humanitats fins al 9 de novembre.

L’acte d’inauguració tindrà lloc a les 13 h, al vestíbul de la sala de revistes. Aquesta exposició mostrarà l’activitat artística endegada i dinamitzada per Teresa Camps, professora del Departament d’Art i de Musicologia gràcies a la qual una abundant obra artística produïda per estudiants, professorat i personal administratiu ha ocupat els espais de la Facultat al llarg de les seves cinc dècades d’existència.

Per a aquesta mostra, Camps ha reunit l’obra de nou dones artistes, algunes de les quals ja havien exposat  anteriorment la seva obra en aquest mateix espai. Són Ade Boyle (“El temblor de la luz bajo el paraíso”), Alexandra Genís (“L’arbre de la ciència del bé i del mal”), Núria Manso (“Text perdut”), Núria Martínez-Seguer (“Nommer Femme belle de tour”), Mar Morón (“Dona ocell-Mujer pájara-Bird woman”), Victòria Rabal (“Xarxa”), Laia Rissech (“Sense títol”), Rosa Tarruella (“Blauets. Recordant Hilma af Klint” i “Les tres Gràcies. Recordant Ende, la monja miniaturista del beatus de Girona”) i Lesley Yendell (“Gota a gota”).

Més informació: Facultat de Filosofia i Lletres

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/nou-dones-artistes-exposen-les-seves-obres-a-la-mostra-passartdis-1345667174054.html?noticiaid=1345770824301IMage gota gota l yendell

“Gota a Gota”.

El porrón es un objeto para compartir vino, transformado en escala, material y sonido, se accede a su universo y oscila entre sus realidades varias.

‘Gota a gota’ nace de un paisaje natural, en apariencia bucólico, que responde a una economía de escala que funciona bajo un modelo económico determinado. Refleja los límites de nuestro mundo contemporáneo en unos momentos de condiciones extremas y cambios profundos.

Andy Warhol utilizó de forma creativa objetos procedentes de la cultura popular. Latas y otros envases u objetos que se anuncian en la televisión, se ofertan en el supermercado, se pueden adquirir por correo o internet y son, además, bonitos a la mirada. De esta manera, y a partir de la transformación, un objeto cotidiano, inocente en apariencia, transmite un mensaje que va mucho más allá.

Las jornadas de trabajo en mi estudio moldeando el porrón reflejan el paisaje cambiante del ciclo anual agrícola: los brotes, la poda, las pilas de troncos, los frutos… Unen el mundo exterior de los campos con el trabajo interior de los espacios domésticos, de las cocinas, donde se manipula el alimento bajo las mismas pautas de orden, limpieza y ritmo que se emplean en la agricultura.

Las interacciones intrincadas, interdependencias, los efectos y repercusiones de nuestro modelo económico y su impacto sobre nuestra tierra son tan complejos como la estructura formada por las ramas de la pieza.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

‘4 x 4’

exposter 4x4 1

Lloc: La Pedrera Espai Kreativo (LAPEK), Barri Can Sala, Subirats

Dates: Dissabte 5 de maig – diumenge 8 de juliol 2018

Inauguració: Dissabte 5 de maig 2018 a les 12 00h

 

En aquesta exposició, quatre artistes que van arribar a Catalunya en la dècada dels vuitanta s’han reunit per a mostrar el seu treball a la Pedrera Espai Kreativo (LAPEK). Les seves obres, encara que molt diferents, reflecteixen un interès comú en la poètica i la metafísica, i una preocupació pels problemes fonamentals del nostre temps, així com un qüestionament de les nocions de frontera, identitat i pertinença. Lesley Yendell, Louise Sudell, Juliette Murphy i Denys Blacker són les artistes que mostraran el seu treball a LAPEK. La inauguració és a les 12.00 h del dissabte 5 de maig i l’exposició segueix fins al diumenge 8 de juliol.

“4×4”

At: La Pedrera Espai Kreativo (LAPEK), Barri Can Sala, Subirats, Spain

Dates: Saturday 5th May – Sunday 8th July 2018

Opening: Saturday 5th May 2018 at 12h

 

In the exhibition 4 x 4, four artists who arrived in Catalonia in the 1980s have come together to show their work in la Pedrera Espai Kreativo (LAPEK). Their works although very different reflect a common interest in the poetic and the metaphysical, and a preoccupation with the fundamental issues of our time as well as questioning the notion of borders, identity and belonging. Lesley Yendell, Louise Sudell, Juliette Murphy and Denys Blacker are the artists who will be showing their work in LAPEK, Barri Can Sala, Subirats. The opening is at 12 00h on the 5th May and the show runs until the 8th July.

buscandoseelpanYendell

“La meva ala està a punt per al vol,

M’agradaria tornar enrere.

Si em quedés temps sense temps

Tindria poca sort”.

Gershom Sholem Gruß vom Angelus.

 

El temps és central en l’experiència de suspensió i vol que Walter Benjamin descriu en el seu últim treball complet Tesis sobre la Filosofia de la Història (1940). El temps o tempus es troba en el cor de la paraula tempestuós; i en l’ull de la tempesta on el vent s’esvaeix hi ha quietud. En aquest espai podem veure l’Angelus Novus de Klee, pintura que pertanyia a Benjamin i que va imaginar com l’àngel de la història, suspès en el vol, penjant entre el passat i el futur. L’àngel de Walter Benjamin s’ha vist obligat, per la força del vent i la debilitat de les seves ales, a aturar-se en ple vol. Volant irresistiblement enrere cap al futur, contempla els naufragis d’un passat catastròfic acumulant-se als seus peus. Com a persones que han volat enllà de la familiaritat del seu país natal, les quatre artistes d’aquesta exposició s’han acostumat a habitar aquells espais imaginaris suspesos entre els temps i la memòria, on el sentit de la identitat es desdibuixa.

En el misticisme orfí, Mnemosyne, mare grega de les nou muses i deessa de la memòria, custodiava un estany d’aigua en l’Hades. Els morts podien beure de l’aigua del riu Lethe, i oblidar tot el que mai els havia succeït o beure de l’estany de Mnemosyne, i recordar tot el que estava a punt de passar en la seva vida futura. Aquesta estranya relació que la memòria té amb el temps i l’experiència és quelcom que s’estén als límits de la nostra consciència. Les obres seleccionades per aquesta exposició estan connectades per un interès comú en una anàlisi multicapa de la realitat i per la seva capacitat d’abordar la descontextualització i la desfamiliarització, conceptes als quals Benjamin era tant aficionat.

Havent viatjat més enllà de les seves pròpies fronteres, aquests artistes, ja sigui obligades per la força del vent o la feblesa de les seves ales, retrocedeixen cap al futur incert que ens enfronta a tots en aquest planeta. Aturats en el vol podem observar la terra que s’estén als nostres peus, on les restes del passat s’apilen, i, rere nostre, la tempesta s’acosta des de l’horitzó. El progrés no és una cadena d’esdeveniments, i tal com va escriure Benjamin, “només ens podem apoderar del passat com una imatge que apareix en l’instant en què es pot reconèixer, i que no és mai més vista”. La selecció d’obres per aquesta exposició està formada per imatges tant poètiques com efímeres, capturades del passat i reunides per a ser contemplades durant un temps a la LAPEK.

 

“My wing is ready for flight,

I would like to turn back.

If I stayed timeless time

I would have little luck.”

Gershom Sholem Gruß vom Angelus.

 

Time is central to the experience of suspension and flight that Walter Benjamin describes in his last complete work Theses on the Philosophy of History (1940). Time or tempus is at the heart of the word tempestuous and in the eye of a storm, the wind drops away and there is stillness. In this space we can see Klee’s painting Angelus Novus that belonged to Benjamin and that he imagined as the angel of history, suspended in flight, hanging between the past and the future. Walter Benjamin’s angel has been forced by the strength of the wind and the weakness of his wings to halt in flight. Flung backwards irresistibly towards the future he contemplates the wreckage of the catastrophic past piling up at his feet. As people who have taken flight from the familiarity of their natal country, the four artists in this exhibition have grown accustomed to inhabiting those imaginary spaces that are suspended in the betwixt and between of time and memory and where the sense of identity is blurred.

In Orphic mysticism, Mnemosyne, the Greek mother of the nine muses, is said to have guarded a pool of water in Hades. The dead could drink from the water of the river Lethe and forget all that had ever happened to them before or they could drink from the pool of Mnemosyne which would allow them to see all that was about to pass in their future life, ensuring a reincarnation free from the taints of their past. This strange relationship that memory has with time and experience is something that stretches at the limits of our consciousness. The selection of works in this show are connected by a common interest in such multi-layered examinations of reality and by their capacity to address the de-contextualisation and de-familiarisation that Benjamin was so fond of.

Having travelled beyond their own borders, these artists, whether forced by the strength of the wind or the weakness of wings, are moving backwards toward the uncertain future that faces us all on this planet. Paused in flight, we can all observe the land lying at our feet where the wreckage of the past is piling up, the storm on the horizon behind us, looming. Progress is not a chain of events, and as Benjamin wrote, “the past can be seized only as an image which flashes up at the instant when it can be recognized and is never seen again.” The selection of works in this show are such poetic, yet ephemeral images, seized from the past and held together for us to contemplate for a short while at LAPEK.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Art en la Viña

This was the experience of the summer working with a fantastic group of artists Lucia Loren, Sandra Nuin, Roberto (Pajaro) Pajares, Oscar Cenazo, Pamen Periera, Demetrio Navaridas. Photographed by an excellent photographer Gilberto Gil, I will always treasure this experience.

CERTAMEN

 

The symposium was organised by Aroa Bodegas. Seven national and international artists worked in the vineyards around the bodega to create an open air museum. They created and their works collaboration with local people and the subsequent dynamization of the region through a different cultural experience…..

Certamen de land art organizado por Aroa Bodegas. Siete artistas nacionales e internacionales trabajarán en los viñedos que rodean la bodega realizando intervenciones artísticas con un doble objetivo: la creación de un museo al aire libre donde se expongan las diferentes obras y que cuente con la participación de los vecinos de Grozin y Zurukoain, y la consiguiente dinamización de la región a través de una experiencia cultural diferente, lo que atraerá a un nuevo perfil de visitante a la zona.

Artists/Artistas:

  • Lesley Yendell
  • Lucía Loren
  • Sandra Nuin
  • Roberto Pajares
  • Oscar Cenzano
  • Pamen Pererira
  • Demetrio Navaridas

 

AB5F39BC-7DFF-47C8-AE43-A8A4720E3DFB

Podemos decir que la relación del paisaje con los objetos cotidianos es la columna vertebral de la obra de Lesley Yendell. En esta ocasión su obra Ausencias nos envuelve en un espacio cargado de referencias en torno a dicho tema. Se sirve para ello de un pequeño huerto, ahora sin cultivos, enfatizado y protegido por muretes de piedra y rodeado en su perímetro por deliciosas plantas florales y árboles frutales que aún nos ofrecen su fruto y un pequeño cobertizo donde herramientas, materiales y objetos diversos se apilan y acoplan con el primoroso orden de una bien organizada biblioteca y coronado por una cuidada parra que nos hablan de las personas que en un pasado muy cercano daban vida y verdadero sentido a este recoleto y apacible lugar.

Tras el desbroce y posterior quemado de las malas hierbas crea sobre las negras cenizas un expresivo tapiz, espolvoreando harina sobre delicadas plantillas, en el que con fuerte contraste se despliegan en gran escala todos los órganos vitales de un ser humano, todavía unidos por los conductos que transportaron entre ellos los humores, la sangre, el agua: la vida. Quizás nos esté hablando de las sacrificadas labores de labranza y aún más del terrible dolor de tener que abandonarlas.

A modo de mudos testigos guardianes flanquea la escena con las presencias de quienes pudieron formar la familia, dándoles forma por medio de gavillas de sarmientos que, apoyadas verticalmente unas sobre otras e impregnadas de barro en su base, se presentan inmóviles y erguidas en actitud humana de observación y descanso.

Culmina la obra, ejerciendo de clave o piedra angular, una serie de vestidos femeninos casi trasparentes, de alambre tejida, construidos con fina malla metálica, que proyectan etéreas sombras sobre el suelo y que se elevan flotando y meciéndose al viento como ligeras nubes unidas a la tierra por medio de delgadas y cimbreantes varillas de acero que les conceden el armónico movimiento de espíritus que parecen querer mantenerse en despedida antes de iniciar su ascenso.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barro

DSCN1293R

Barro is a game of changing states in which objects are transformed, modified and reshaped by the application of water. On a table a tea service is laid out and the cups filled with water. Beside the table on the floor a drawing is simultaneously created from clay dust. Small disasters occur and creation is pursued by imminent destruction and transformation. A play of opposites: wet /dry, construction /deconstruction and solid/dust accompany the alterations. The objects are carried by this transmutation and respond to a new state and find unexpected possible futures.

Elemental and profound the piece is as complex and simple as the opposites it contains.

photos by Consuelo Bautista and Carlos Camps

Posted in Events, performance, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

‘Platos Rotos’ and ‘Apetito’

Last two weeks……closing 23rd July.. if you are nearby call in, open Fridays Saturdays and Sundays 10.00 – 14.00

INAUGURACIÓ 28 de MAIG-Vallgrassa 2017 - 2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Empremta

International Performance Festival

MATERIC.ORG

EMPREMTA 2017 melina peña y kubra khademiEMPREMTA 2017 miguel andrés y lucho hermosillaEMPREMTA 2017 lesley yendell y begoña gtrande

Posted in performance, Uncategorized | Leave a comment